Dobro dosli ..............logo cipivan007@gmail.com . . . . .

  KUPI

 

Ovde mozete uci na On-line shop

CIP Internet prodavnica

Prijatelj sajta:

www.cip.rs

Elektroinstalacioni materijali

Elektroinstalacioni materijali koriste se za dovođenje i bezbednu upotrebu električne struje kod kućnih instalacija. To su: provodnici, osigurači, prekidači, utikači, utičnice, sijalična grla, električno brojilo, uklopni sat i dr. U elektroinstalacioni pribor ubrajaju se: instalacione cevi i razvodne kutije, spojnice, držači provodnika i sl. Online prodaja elektro opreme za domaćinstva. Isporuka na kućnu adresu. Brza Dostava,sigurna kupovina, Najbolje Cene.

Provodnici

Provodnici su elektroinstalacioni materijal koji služi za prenošenje električne energije, izrađuju se od bakarne i aluminijumske žice koje imaju visoku električnu provodljivost. Provodnici mogu biti izolovani i neizolovani. Mnogožični provodnik se upotrebljava za priključak pokretnih prijemnika pegli, grejalica, bušilica,...jer je savitljiv i ne lomi se.

Elektroinstalacioni kablovi koji se postavljaju u zid, ispod maltera, nose oznaku PPY i PP/R.

Osigurači automatski

Osigurači su namerno oslabljena mesta u kućnoj instalaciji. Njihov zadatak je da zaštite ljude, potrošače i provodnike u slučaju preopterećenja instalacije ili kratkog spoja. Nazivna struja osigurača je jačina električne struje pri kojoj osigurač deluje i prekida strujno kolo.

Osigurači se prema vremenu delovanja dele na brze i spore, a prema načinu rada na topljive i automatske.

ETI automatski osigurači. Schneider automatski osigurači. Chint automatski osigurači.

Automatski osigurač za razliku od torljivog nema uložak koji se menja. Pošto se otkloni uzrok njegovog isključenja, osigurač može ponovo biti uključen podizanjem ručice.

Prekidači

Prekidači se koriste za kontrolisano uključivanje i isključivanje električnih potrošača kao što su sijalice, ventilatori, grejalice, bojleri i sl. Prekidač se u električnoj instalaciji postavlja na fazni provodnik kako bi se sprečila mogućnost strujnog udara dok je potrošač isključen.

Utikači i utičnice

Utikači i utičnice omogućavaju jednostavno spajanje pokretnih električnih aparata na električnu instalaciju. Izrađuju se kao monofazne (sa i bez uzemljenja) i trofazne.

Sijalična grla

Sijalična grla omogućavaju brzo i jednostavno priključivanje sijalica na električnu instalaciju.

Izolacioni delovi izrađuju se od bakelita ili keramike.

Instalacioni pribor elektroinstalacione dozne razvodne kutije


U instalacioni pribor spadaju: instalacione cevi, instalacione razvodne kutije dozne, obujmice kanalne kutije ...

Instalacione cevi su cevi koje su ukopane ispod maltera i u njih se mogu uvući provodnici.

Razvodna (instalaciona) dozna kutija

Razvodne kutije DOZNE su kutije koje se postavljaju na mestima gde se spajaju i granaju elektroinstalacione cevi ili PP provodnici, a njihove dimenzije su 70 mm ili veće. Rade se od plastike i slične su kutijama za prekidače i priključnice. Sve elektroinstalacione dozne CIP poseduju Potvrdu o elektrousaglasnosti koja je dostupna na sajtu. Dozne i ravodne kutije. Uzidna i nazidna dozna.

Automatski osigurači ETI

Jednopolni dvopolni tropolni …

Bakarni češalj za automatske osigurače

Bakarni češalj za automatske osigurače obezbeđuje napajanje za grupu prekidača. Takođe, obezbeđuje istovremeno napajanje. Služi za međusobno spajanje napajanja više malih prekidača. Igličaste izvedbe se spajaju u čauraste stezaljke a viličaste s vijčanim stezaljkama. Mogu se rastaviti na željene dimenzije.

FID sklopka

Elektricna energija, FID sklopka, fideova sklopka, kucna instalacija, zastita od udara struje, zastita od struje.

Funkcija FID (RSD) sklopke je zaštita od električnog udara (od neposrednog i posrednog dodira) te dodatna zaštita (zaštita od požara). Pod neposrednim dodirom se podrazumeva npr. osoba se uhvati za goli provodnik pod naponom, a posrednim dodirom npr. osoba dodiruje provodne delove koji su se pod naponom našli u slučaju kvara.

FID sklopke se u strujnim krugovima koriste samo kao dopunska zaštita. Ali, ova dopunska zaštita je vrlo bitna. Naime, automatski zaštitni prekidači, imaju funkciju zaštite električne instalacije, dok FID sklopke imaju funciju zaštite osobe ili objekta. Mogu biti 2 ili 4-polnoj izvedbi, mogu se naći sa diferencijalnim strujama od 0.03, 0.1, 0.3, 0.05A i druge.

Osnovni princip rada FID sklopke je da meri ravnotežu između struje koja uđe i izadje kroz FID sklopku. Ako negde dođe do gubitka struje – dodir na masu, na potrošača, bilo šta, dovodii do neravnoteže, do razlike u navedenim strujama i ona izbacuje. I korisnik je bezbedan.

FID sklopka ili Zaštitni Uređaj Diferencijalne Struje (ZUDS) je uređaj smešten u razvodnoj tabli. Može biti dvopolna (monofazna) ili četvoropolna (trofazna). Namena FID sklopke je da ŠTITI LJUDE od opasnog napona dodira tako što će izvršiti isključenje "struje" ako, zbog kvara, metalno kućište nekog elektručnog potrošača dođe pod napon veći od 50 V. To isključenje će izvršiti odmah u trenutku nastanka kvara odnosno u trenutku pojavljivanja napona na metalnom oklopu - kućištu. OBAVEZNO vršite TESTIRANJE FID sklopke JEDANPUT MESEČNO pritiskom na taster "T" (test).

Gromobranska i slicna oprema

U programu gromobranije nudimo sirok asortiman: Ukrsni komad, Potpore za sleme, Potpore za krovni vod, Hvataljke za oluk, Šelne za oluk, Hvataljhke Nosač gromobranske trake, Obujmice Šelne za cevi... Kutija za merni spoj KMS.

Indikator za kupatilo

Indikatori za kupatilo domaćih proizvodjača:Aling Conel, Nopal, Elid, Razvitak, Sigma.. Veliki izbor povoljne cene izaberite boju i veličinu indikatora za vaše kupatilo.

Indikator za kupatilo UNIVERZALNI Indikator za kupatilo.

Izolir traka

Izolir traka namenjena za elektroinstalaterske radove. Izolir traka TESA 19mmx15m keper crna. Dužina: 20m; Širina: 19mm;Materijal: keper; Karakteristike: crne boje;.

Izolir traka – Izolacioni i zaptivni materijal – Pomoćni materijal.

Kanalne kutije

Kanalne kutije. Asortiman. Šlicovane i obične kanalne kutije su vrlo pogodne za izvođenje i polaganje nadzidnih instalacija u kancelarijama, laboratorijama, radionicama itd. Omogućavaju laku montažu, brzu zamenu provodnika pri eventualnim kvarovima kao i naknadno izvođenje instalacija-ožičavanje. Pruža sigurnu mehaničku zaštitu elektrovoda. Omogućavaju dobru preglednost i daju instalaciji dobar estetski izgled. Stabilnog su oblika i veoma otporni na dejstvo hemikalija. Mogu se polagati na sve podloge, horizontalno i vertikalno. Samolepive i nelepive. Bočne strane kanala za ožičavanje su izrezane (šlicovane) što omogućava lako grananje električnih vodova i njihovo pričvršćivanje na različite elemente. Veličina otvora reguliše se odstranjivanjem jednog ili više grebena na bočnim stranicama kanala. Kanali su izrađeni od tvrdog samogasivog PVC-a temperaturno postojanog do temperature od 70C. Standardno ih nudimo u beloj (nešlicovane) i sivoj boji )Šlicovane).Robne marke: Feman, Mitea, Schneider...

Kleme i stezaljke

Klema spojnica vijačna bezvijačna. Klema akumulatora. VS kleme. Klema navrtna. Porcelanska klema. Redna čokolad klema. Bakelitna redna klema. Bakelitna čokolad klema. Klema SAK. Klema stopica TBT. Most za ktakospajanje klema. Nosač stezaljke. Oznake za stezaljku. Mesingane stezaljke. Sabirnice mesingane za NULU i Uzemljenje. Strujna stezaljka. Škaro klema. Klema za nizanje se koristi za šemiranje mernih i razvodnih ormana. Kućište je izrađeno od visoko kvalitetnih uvoznih plastičnih masa samogasivosti V-0. Kontakti su izrađeni od mesinganih profila koji omogućavaju istovremeno spajanje bakra i aluminijuma. Podnožje stezaljke je tako konstruisano da se može nizati na sve vrste postojećih šina. Savremeno električno povezivanje u industrijskim i elektro aplikacijama. Luster klema.

Ostalo

Dimer. Regulator jačine svetlosti sa rotacionom jednopolnom sklopkom. Za sijalice sa užarenim vlaknom i halogene sijalice sa standardnim transformatorom. Za LED sijalice. Ugradnja u zid u montažnu kutiju pomoću stegača ili vijaka. Takodje i na zid. Oblast primene. Regulacija jačine svetlosti kod fluorescentnih lampi sa električnim opterećenjem (1-10 V) za kućnu i komercijalnu upotrebu. Pogodne za renoviranje, jer dozvoljavaju zamenu prekidača regulatorom bez upotrebe dodatnih kablova. Kako regulator smanjuje napajanje to je ušteda energije njegovom primenom značajna. Tehničke informacije: Za fluorescentne cevi Ø 26 i Ø 38 mm sa 1-10V podesivim elektronskim opterećenjem. Za 10 x 1-10V opterećenje, 36 W fluorescentne cevi ili 5 x 1-10V opterećenje, 2 x 18 W fluorescentne cevi, Ø 26 i 30 mm. Kontrola spoljašnjim relejom: maximalno opterećenje od 50 x 1-10V Osigurač 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm. Max. kontrola protoka: 200mA.

Jednopolni prekdači, Serijski prekidači. Schneider, Nopal, Aling, Razvitak. Jednopolni OGP prekidač na Zid. KIP Prekidač. Naizmenični prekidač. Ukrsni prekidač. Serijski prekidač. Šuho priključnice utičnice. Schneider, Aling, Nopal, Razvitak... Modularni program. Standardni program. Taster prekidač sa signalizacijom bez signalizacije... Taster prekidači sa oznakama... Svetleći... TV i telefonake prikljućnice. Ukrsni prekidači. Vezica plastična PA. Zaštitini umetak. Zaštitna maska.

Razvodni ormani

Merno razvodni orman MRO1. Merno razvodni orman MRO2 . Merno razvodni orman MRO4. MRO6

SAMOSTOJECI RAZVODNI ORMAN JO OSVETLJENJA SA INTEGRISANIM KPK. RAZVODNE KUTIJE. STRUJNA REDNA STEZALJKA. RAZVODNI ORMANI ABS ROP. GRADJEVINSKI TERENSKI ORMANI SA POSTOLJIMA. KABLOVSKI PRIKLJUCNI ORMANI KPO. DELOVI ZA UGRADNJU U POLIESTERSKE ORMANE

MERNO RAZVODNI ORMANI OD POLIESTERA. MODULARNO RAZVODNI ORMANI OD POLIESTERA.

POSTOLJA POLIESTERSKIH ORMANA .

Metalni razvodni orman – Razvodna kutija, orman. ... Ventilaciona rešetka metalnih ormana...Razvodni orman od metalnog lima izveden sa maskom. Razvodni ormani od poliestera.

Siluminski program

Elektroinstalacioni OG program stepena zaštite IP 54 i IP 55. Priključnica dvopolna, 16A ... Sklopka jednopolna, 10A ... Sklopka serijska, 10A ... Sklopka.. Siluminski program. Razne siluminske kutije. Jednopolni siluminski OG prekidač. Serisjki OG siluminski prekidač. Naizmenični OG siluminski prekidač. Ukrsni prekidač OG silumin.

Telefonski i TV utikačči i utičnice

Telefonski i TV utikači i utičnice. Schneider, Nopal, Aling, Razvitak. Veliki izbor TV i Telefonskih utičnica i utikača.

Zvonce

Elektroinstalaciono zvonce. Schneider, Nopal, Aling, Razvitak. Skolsko zvonce.

 

Elektro instalacioni materijal

Elektro instalacioni materijal Automatski osiguraci AEG Chint

Elektro instalacioni materijal Automatski osiguraci ETI CIP

Elektro instalacioni materijal Automatski osiguraci U

Elektro instalacioni materijal Cesljevi

Elektro instalacioni materijal Delovi

Elektro instalacioni materijal Dozne i kutije

Elektro instalacioni materijal FID sklopke

Elektro instalacioni materijal Gromobranska i slicna oprema

Elektro instalacioni materijal Indikatori

Elektro instalacioni materijal Izolir trake

Elektro instalacioni materijal Kanalne kutije

Elektro instalacioni materijal Kleme i stezaljke

Elektro instalacioni materijal Ostalo

Elektro instalacioni materijal Razvodni ormani

Elektro instalacioni materijal Siluminski program

Elektro instalacioni materijal Telefonski i TV utikaci i uticnice

Elektro instalacioni materijal Zvonce