Proizvodi

 

GREBENASTE SKLOPKE

Opis

Grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su predvidjene za nazivne struje od 10 do 125A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. GS i NGS su izradjene od kvalitetnih materijala. Sve grebenaste sklopke GS i Nove grebenaste sklopke NGS su usaglasene sa sledecim Pravilnicima: 1. Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (LVD direktiva) kao i 2. Pravilnik o elektromagnetnoj kompatibilnosti Sl.glasnik R Srbije 13/2010 (EMC direktiva) i poseduju odgovarajuce Deklaracije o usaglasenosti. GS i NGS zadovoljavaju standarde: EN 60947-1:2010, EN 60947-3:2010.

Konstrukcija
Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela:

Mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi odredjuje ugao zakreta od 30, 45 ,60 iIi 90 stepeni, izradjen od polamida. Drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Deo gde se nalaze kontakti izradjen je od duroplasdtičnog materijala- bakelita.

Vrste
Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na:
-Sklopke, -Preklopke sa NULTIM položajem, -Preklopke bez NULTOG položaja, -Reverzione sklopke, -Više-motorne sklopke, -Sklopke zvezda-trougao,
-Motorne sklopke za više brzina, -Grupne sklopke, -Naponske merne preklopke
-Strujne merne preklopke, -Zakretne tastere

GS Grebenaste sklopke

NGS Nove Grebenaste Sklopke

NGS MODELI razni

Ovde mozete pogledati Pojedinacne elektricne seme grebenastih sklopki

Ovde mozete preuzeti Elektricne seme Grebenastih sklopki

GS Grebenaste sklopke

Ovde mozete pogledati Pojedinacne elektricne seme grebenastih sklopki

 

 

 

 

 

NGS MODELI razni

Sve GREBENASTE SKLOPKE GS CIP su usaglasene sa:

1.Pravilnikom o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjdnih granica napona Sl.gl.RS Srbije br13/2010

Potvrde za period 2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument LVD usaglasenost

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti

Potvrda o usaglasenosti LVD

Sve GREBENASTE SKLOPKE GS CIP su usaglasene sa:

2.Pravilnikom o elektromagnertnoj kompatibilnosti Sl.gl.RS Srbije 13/2010

Potvrde za period 2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument EMC usaglasenost

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti

Potvrda o usaglasenosti EMC

Sve GREBENASTE SKLOPKE NGS CIP su usaglasene sa:

1.Pravilnikom o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjdnih granica napona Sl.gl.RS Srbije br13/2010

Potvrde za period 2012-2015

Ovde mozete preuzeti dokument LVD usaglasenost

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti

Potvrda o usaglasenosli LVD str1

Potvrda o usaglasenosti LVD str2

Sve GREBENASTE SKLOPKE NGS CIP su usaglasene sa:

2.Pravilnikom o elektromagnertnoj kompatibilnosti Sl.gl.RS Srbije 13/2010

Potvrde za period 2012-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument EMC usaglasenost

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti

Potvrda o usaglasenosti EMC

GS Grebenaste sklopke

Ovde mozete pogledati Pojedinacne elektricne seme grebenastih sklopki

 

 

 

 

 

 

 

NGS MODELI razni

Sve GREBENASTE SKLOPKE GS CIP su usaglasene sa:

1.Pravilnikom o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjdnih granica napona Sl.gl.RS Srbije br13/2010

Potvrde za period 2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument LVD usaglasenost za GS

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti za GS

Potvrda o usaglasenosti LVD za GS

Sve GREBENASTE SKLOPKE GS CIP su usaglasene sa:

2.Pravilnikom o elektromagnertnoj kompatibilnosti Sl.gl.RS Srbije 13/2010

Potvrde za period 2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument EMC usaglasenost za GS

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti za GS

Potvrda o usaglasenosti EMC za GS

Sve GREBENASTE SKLOPKE NGS CIP su usaglasene sa:

1.Pravilnikom o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjdnih granica napona Sl.gl.RS Srbije br13/2010

Potvrde za period 2015-2018

Ovde mozete preuzeti dokument LVD usaglasenost za NGS

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti za NGS

Potvrda o usaglasenosli LVD za NGS str1

Potvrda o usaglasenosti LVD za NGS str2

Sve GREBENASTE SKLOPKE NGS CIP su usaglasene sa:

2.Pravilnikom o elektromagnertnoj kompatibilnosti Sl.gl.RS Srbije 13/2010

Potvrde za period 2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovde mozete preuzeti dokument EMC usaglasenost za NGS

Ovde mozete preuzeti Deklaraciju o usglasenosti za NGS

Potvrda o usaglasenosti EMC za NGS

NGS 63-92 Vododiht

NGS YMD11A i YMD11B serija sa bravicom

GS YMD11A Grebenaste sklopkeYMD11A

GS YMD11B Grebenaste sklopkeYMD11B

GS YMD11C Grebenaste sklopkeYMD11C

Grebenaste sklopke  GS  GREBENASTE SKLOPKE

Nove grebenaste sklopke  NGS  NOVE GREBENASTE SKLOPKE

Tehnicki podaci

JUS NK5.012 JUS NK5.013  IEC 947 TIP SKLOPKE
GS16 GS25 GS40 GS63 NGS10 NGS20 NGS32 NGS63 NGS125-160
Nominalni napon izolacije V 660 660 660 660 660 660 660 660 660
Nazivna termicka struja Ith A 16 25 40 63 10 20 32 63 125-160
Nazivna struja tromih osiguraca A 16 25 40 63 10 20 32 63 125-160
Maksimalni presek prikljucnog voda mm2 2.5 4 10 10 1.5 2.5 4 10 50-95
Kratkotrajna opterecenost 1sec A 200 200 300 1200 100 150 200 800 1200
3*380V AC 21 KW 10 15 24 39          
3*380V AC22, AC2, AC23,AC3 KW 7.5 11 18.5 22 3 7.5/5.5 15/11 30/18.5 45/22
3*380V AC 4 KW 5.5 7.5 11 15 0.55 1.5 5.5 7.5 12
3*380V AC 11 A 10 15 35 45          

 

Kategorija Primena
AC20 Spajanje i rastavljanje neopterecenih kola
AC21 Ukljucenje i prekidanje aktivnih opterecenja ukljucujuci i preopterecenja
AC22 Ukljucenje i prekidanje kombinovanih aktivnih i induktivnih opterecenja, ukljucujuci i umerena preopterecenja.
AC23 Ukljucenje i prekidanje struja motora ili drugih jakoinduktivnih opterecenja.
AC2 Kolutni motori: pokretanje i reverziranje.
AC3 Kavezni motori:pokretanje i reverziranje pri punoj brzini.
AC4 Kavezni motori:pokretanje, reverziranje, impulsno pokretanje.
AC11 Uklapanje i prekidanje naizmenicnih elektromagneta (kontaktori, ventili i sl.)

Dimenzije

Oznake za porucivanje:

GS 16-10U gde je:

GS 16-oznaka tipa (GS16(16A), GS 25(25A), GS 40 (40A)...)

10 - broj elektricne sme

U - oblik ugradnje ( U-ugradni, OU-odvojena ugrdanja, PK-plasticno kuciste, LK-liveno kuciste)

  A B C D E F G X
TIP mm mm fi fi mm mm mm mm
GS16-25 64 48 9.5 4.2 13.7 22 3 6
GS40-63 90 72 14 5.2 18 30 5 8
NGS 10 48 36 8.5 4.5 11 25 5  
NGS 20 48 36 8.5 4.5 11 25 5  
NGS 32 64 48 10 4.5 14 37 6  
NGS 63 64 48 10 4.5 23 37 7  
NGS 100-160 88 68 13 6 30 70 8  

 

  Broj elemenata/ L(mm)
TIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GS16-25 45 58 71 84 98 112 125 139 153 167 180 194
GS40-63 60 78 96 114 132 150 168 186 204 222 240 258
NGS 10 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137
NGS 20 37 37 47 57 67 77 87 97 107 117 127 137
NGS 32 38 51 64 77 90 103 120 133 146 159 172 185
NGS 63 46 67 88 109 130              
NGS 100-160 62 89 116 145