Dobro dosli ..............logo cipivan007@gmail.com . . . . .

 

Jednopolni prekidac klasik R

Serijski prekidac klasik R

Naizmenicni prekidac klasik R

Unakrsni prekidac klasik R

Taster svetla klasik R

Taster zvona klasik R

Telefonska prikljucnica kombinovana klasik 1 R

Telefonska prikljucnica kombinovana klasik 2 R

Telefonska prikljucnica kombinovana klasik 3 R

Suho II klasik R 102

Suho II dupla klasik 100

Suho II klasik R 101

Suho II sa poklopcem u zid R Elegant 203

Suho III klasik R 103

Jednopolni prekidac R Elegant 220

Serijski prekidac R Elegant 221

Naizmenicni prekidac R Elegant 222

Unakrsni prekidac R Elegant 223

Taster svetla R Elegant sa sijalicom 241

 

Telefonska prikljucnica R Elegant1

Telefonska prikljucnica R Elegant2

TV prikljucnica R Elegant 215

Suho II R Elegant 200

Suho II Dupla R Elegant 201

Suho III R Elegant 202

   

Komunikaciona prikljucnica R Elegant KOSA1 264

Komunikaciona prikljucnica R Elegant KOSA2 265

Komunikaciona prikljucnica R Elegant RAVNA 262

 

Ram dvostruki horizontalni 281

Ram dvostruki vertikalni 283

Ram jednostruki 280

Ram trostruki horizontalni 282

Ram trostruki vertikalni 284

Indikator horizontalni R 270

Indikator vertikalni R sa jednopolnim prekidacem 272

Indikator vertikalni R sa prikljucnicom 271

Indikator vertikalni R sa serijskim prekidacem 273

Kip prekidac R Elegant 224

Jednopolni prekidac OGP R 320

Serijski prekidac OGP R 321

Naizmenicni prekidac OGP R 322

Unakrsni prekidac OGP R 323

 

Taster svetla OGP R 341

Taster zvona OGP R 340

   

Suho II OGP R 303

Kip prekidac R Elegant 224

     

Kip umetak R 120

Klema porcelanska petopolna R

Klema porcelanska sestopolna R 30P10-94

Klema porcelanska tropolna R

 

Grlo E14 porcelansko R 30GE14

Grlo E27 porcelan R 114

Dozna fi60 duboka nizajuca 291

   

Program NA ZID PLITKI

Tehnicki podaci za PROGRAM NA ZID PLITKI

   

Jednopolni prekidac TTK-01 na zid PLITKI jednopolni i jedno prekidanje

Naizmenicni prekidac TTK-02 na zid PLITKI naizmenicni

Jednopolni prekidac TTK-03 na zid PLITKI dvopolno prekidanje

Taster svetla TTK-04B na zid PLITKI sa melodijom

Taster svetla TTK-04L na zid PLITKI sa svetlosnom signalizacijom

Taster svetla TTK-04W na zid PLITKI sa WC natpisom

Serijski prekidac TTK-06 na zid PLITKI serijski 2 strujna kruga

Prekidac TTK-07 na zid PLITKI za upravljanje zaluzinom

Suho II TTK-11 na zid PLITKI kontaktom za uzemljenje

Suho II TTK-13 na zid PLITKI bez kontakta za uzemljenje

Telefonska prikljucnica TTK-21 na zid PLITKA RJ11 6/4 telefonska

TV prikljucnica TTK-31 na zid PLITKA

TV i FM prikljucnica TTK-32 na zid PLITKA TV i RADIO FM